Chủ nhật xanh

Hưởng ứng sự chỉ đạo của các cấp  ngày 7/6/2020 Trường mầm non Nam Thanh đã tổ chức cho CBGV ra quân làm sạch vệ sinh môi trường
6ca4efc14c45b41bed54

TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU

Thực hiện công văn số 152/ SGD ĐT ngày 14/2/2020 của sở Giáo dục và Đào tỉnh Nam Định về việc cho học sinh sinh viên trở lại học tập sau thời gian tạm nghỉ…
ẢNH TRUNG THU

trung thu năm 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp các ngành về việc tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp tết trung thu năm 2019,  được sự nhất trí của các cấp các ngành,…