LỊCH CÔNG TÁC

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG  01/2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC    TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG  12/2018

lịch công tác tuần

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG  11/2018

LỊCH CÔNG TÁC

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG  11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG  11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG  10/2018