PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG  9/2018

lịch công tác tuần

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG  9/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG  9/2018 Ngày   Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm

lịch công tác tuần

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG  9/2018  Ngày   Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ…

lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG  8/2018   Ngày   Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 ngày 27/8/2018 – Họp tại UBND xã để xây dựng kế hoạch tư sửa cơ…

lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2/ 10/2017   Thứ/ngày Sáng Chiều Thứ 2 ngày 9/10 – Họp giao ban ( Ban Giám hiệu) – Nộp báo cáo về phòng giáo dục (…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   Ngày   Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 ngày 2/10 – Họp giao ban – Duyệt chương trình văn nghệ biểu diễn tết trung thu Ban giám hiệu + Đội văn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8

Từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2017 Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 31/7 – Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm…