LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM 2016 Thứ Nội dung Địa điểm Người thực hiện 2 Họp giao ban Văn phòng trường Ban giám hiệu 3

lịch công tác tuần 01/10/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 NĂM 2016 Thứ Nội dung Địa điểm Người thực hiện 2 HỌP GIA BAN BAN GIÁM HIỆU TỔ CHỨC PHIÊN TRÙ BỊ HNCCVC Văn phòng trường Ban giám hiệu 3 Tổ…

lịch công tác tuần 1/8/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8 NĂM 2016 Thứ Nội dung Địa điểm Người thực hiện 2 – Cán bộ giáo viên trả phép – BGH…