Screenshot_20180905-161841 (1)

Sinh nhật hồng của bé

Trường mầm non Nam Ninh tổ chức sinh nhật cho các bé          Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Nam…
Screenshot_20180905-162601 (2)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG MẦM NON NAM NINH NĂM HỌC 2018-2019                (Thời điểm 10.01.2019) STT Họ và tên
ẢNH TRUNG THU

Trung thu năm 2018

Các con học sinh trường mầm non Nam Ninh tham gia biểu diễn văn nghệ trung thu tại xã

RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 về việc dọn dẹp VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. Ngày 5/5/2018 cán bộ, giáo viên  trường mầm non Nam Ninh ra quân làm vệ sinh môi trường. Các…