Screenshot_20180905-162601 (2)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG MẦM NON NAM NINH NĂM HỌC 2018-2019                (Thời điểm 10.01.2019) STT Họ và tên
ẢNH TRUNG THU

Trung thu năm 2018

Các con học sinh trường mầm non Nam Ninh tham gia biểu diễn văn nghệ trung thu tại xã

RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 về việc dọn dẹp VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. Ngày 5/5/2018 cán bộ, giáo viên  trường mầm non Nam Ninh ra quân làm vệ sinh môi trường. Các…

Chung tay vì một môi trường trong lành

Thực hiện công văn số 60/KH-PGD ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của phòng giáo dục và đào huyện Nam Trực về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường. Sáng hôm…
29718-du_bao_nganh_moi_truong_se_hot_0

Chung tay vì một môi trường trong lành

Thực hiện công văn số 60/KH-PGD ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của phòng giáo dục và đào huyện Nam Trực về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường. Sáng hôm…