TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU

Tháng Hai 15, 2020 10:43 sáng

Thực hiện công văn số 152/ SGD ĐT ngày 14/2/2020 của sở Giáo dục và Đào tỉnh Nam Định về việc cho học sinh sinh viên trở lại học tập sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch nCoV và công văn số 157/ SYT-NVY của sở y tế tỉnh Nam Định ngày 14/02/2020 về việc đề nghị phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnhCOVID-19 khi học sinh sinh viên đi học trở lại. Trường mầm non Nam Thanh đã tổ chức lao động, dọn dẹp vệ sinh trường lớp, lau rửa đồ dùng đồ chơi và chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh trở lại học tập bình thường theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên

Dưới đây là 1 hình ảnh về hoạt động của nhà trường 

z1740815211909_86b00495847a61e13b7b243c1e81f021 z1740801059313_f3d4e4e4f883cd6b0d59a847768c8c89 z1740801059315_bfa08e3cf90546cf4466a4d81da00f86 z1740801060951_89e60e7f760526e4f1477a14755763aa z1740801060952_7bcd856fdcabc78ae0c90e38bb383e1f z1740801064673_1df70c2efd42d3ae17d587acd0fe71f9 z1740801070699_41c670d96673f63ed76cd60a8cb7401a z1740801529372_00693dcf3668bd313bedaaa16791e478 z1740802216932_8f1cc0e67c7c8f109fccb749dde414a9 z1740802377456_e9ca6870a12f1e72cdc2ec2b4b900403 z1740802693094_23267b7782655f4ce6f36158579e0681 z1740802872731_d6ec66f7c5d850415dd6e628550b6318 z1740803030656_dc4201757788153cfaf977c960f38b57 z1740803105567_f412d3dd1d3b09c5914998f26fdb04b8 z1740811730542_d969c87fe459d8f6d50bbee1b7693630 z1740815113154_0517491293757af58990f68ba965c368 z1740815124716_7dbabc65031564e29546981fb422a7ab z1740815175309_1f599f029415281f3e7e682c40dfb174 z1740815178124_f9ba9f79683eaee87b81c5e7d3f5fb29 z1740815185786_61223cca845fdffa3b7930ff9ffe2235 z1740815187139_2210e1f6f844e9a8cbebcbf7bcca1259 z1740815194527_8178e201781382a5b14f0c64cc442b8f z1740815195554_7afa49db59c5d49fb02895800847663b z1740815201470_a3b6803171c4bc13966a78fe0e6a8f3f z1740815203806_d7fa9c25d28b69aaddb687a35ea473cc