Chủ nhật xanh

Tháng Sáu 7, 2020 8:52 sáng

Hưởng ứng sự chỉ đạo của các cấp  ngày 7/6/2020 Trường mầm non Nam Thanh đã tổ chức cho CBGV ra quân làm sạch vệ sinh môi trường

IMG_5604IMG_5605IMG_5607

.IMG_5599IMG_5600IMG_5601IMG_5608IMG_5603