hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2019-2020

Tháng Mười Một 14, 2019 10:29 sáng

Sáng ngày 19  tháng 10  năm 2019  tại trường mầm non Nam Thanh đã diễn ra Hội nghị CB,CC,VC năm học 2019-2020 nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên , nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, để thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu thi đua năm học, ngày 19 tháng 09 năm 2019, trường mầm non Nam Thanh xã Nam Thanh  tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020. Về tham dự Hội nghị có tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong trường.

Sau nghi lễ chào cờ  Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020; Thông qua nội quy, quy chế dân chủ cơ sở , quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2019-2020.
           Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học 2019-2020
          Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
                                  Dưới đây là một số hình ảnh trong hội nghị: 

16 1561 2 5  8 10   16