Tháng Mười Một 11, 2019 10:49 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 11

Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

11/11

Giao ban Ban giám hiệu  
Triển khai đội văn nghệ, thể thao tập duyệt chuẩn bị tham gia tại miền ( BGH + 2 Gv Thơm + Phương) Tham gia thi cầu lông tại THCS Nam Tiến ( BGH + 2 Gv Thơm + Phương)
Thứ 3

12/11

Triển khai đội văn nghệ tập duyệt chuẩn bị tham gia tại miền ( BGH+ Đội văn nghệ)

 

Duyệt các tiết mục văn nghệ tham gia thi miền ( BGH+ Đội văn nghệ)
Thứ 4

13/11

 

Chúc mừng 20/11 tại Sở ( Đ/C Hồng) Tổ chức các trò chơi dân gian tại trường
Thứ 5

14/11

 

 

Triển khai thể dục đồng diễn

Tổ chức các trò chơi dân gian tại trường
Thứ 6

15/11

Kiểm tra nền nếp khối 5 tuổi ( BGH) Họp tại UBND xã để bàn về ngày 20/11   ( BGH)
Thứ 7

16/11

Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn Mẫu giáo Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn Nhà trẻ

 

  Nam Thanh, ngày 11  tháng 11  năm 2019