Lịch công tác tuần 1 tháng 12

Tháng Mười Hai 4, 2018 8:12 sáng

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC

           TRƯỜNG MN NAM NINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG  12/2018

 

Ngày

 

Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2 ngày 03/12/2018 – Bốc thăm tiết dạy hội thi giáo viên giỏi tại phòng GD

– Họp hội ý ban giám hiệu + tổ chuyên môn+ giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2018-2019

 

Đ/C Bùi Thị Huyền

 

Ban Giám hiệu+ TTCM+ Các GV Thái, Phương, Hoài, Thúy

 

 

Phòng GD

 

Phòng HT

 

Thứ 3 ngày 4/12/2018 – Xây dựng giáo án cho 2 hoạt động dự thi cấp huyện  

Ban Giám hiệu+ Tổ chuyên môn

 

Phòng Hoạt động ÂN

Thứ 4 ngày 5/12//2018 – Tiến hành thao giảng 2 hoạt động dự thi cấp huyện  

– Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho 2 hoạt động

Ban Giám hiệu+ TTCM+ Tổ tư vấn và Các GV Thái, Phương, Hoài, Thúy

 

Phòng Hoạt động ÂN
Thứ 5 ngày 6/12/2018 – Tiến hành thao giảng 2 hoạt động dự thi cấp huyện

– Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho 2 hoạt động

– Làm quen trẻ tại trường MN Nam Long

Ban Giám hiệu+ TTCM+ Tổ tư vấn và Các GV Thái, Phương, Hoài, Thúy

Ban Giám hiệu+ TTCM+ Tổ tư vấn và Các GV Thái, Phương, Hoài, Thúy

Phòng Hoạt động ÂN

 

Trường MN Nam Long

Thứ 6 ngày 07/12/2018 – Tiến hành thao giảng 2 hoạt động dự thi cấp huyện

– Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho 2 hoạt động

Ban Giám hiệu+ TTCM+ Tổ tư vấn và Các GV Thái, Phương, Hoài, Thúy

 

Phòng Hoạt động ÂN

 

                                                                                                                              BAN GIÁM HIỆU