lịch công tác tuần 1 tháng 5

Tháng Năm 4, 2020 9:40 sáng

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC

           TRƯỜNG MN NAM  THANH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG  5/2020

( TỪ NGÀY 4/5/2020 ĐẾN NGÀY 9/5/2020)

 Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2 ngày 4/5/2020 – Họp giao ban– Triển khai các bộ phận đón trẻ theo sự phân công, đôn đốc các bộ phận thực hiện ngiêm túc việc đón trẻ theo kế hoạch đã xây dựng

– Thực hiện chuyên môn tuần 1 tháng 5

Ban Giám hiệu+ GV toàn trường Đón tại cổng trường và các nhóm lớp
Thứ 3 ngày 5/5/2020 – Triển khai các bộ phận đón trẻ theo sự phân công, đôn đốc các bộ phận thực hiện ngiêm túc việc đón trẻ theo kế hoạch đã xây dựng– Rà soát mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ công tác vệ sinh cho trẻ Ban Giám hiệu+ GV toàn trường Văn phòng
Thứ 4 ngày 6/5/2020 – Triển khai các bộ phận đón trẻ theo sự phân công, đôn đốc các bộ phận thực hiện ngiêm túc việc đón trẻ theo kế hoạch đã xây dựng– Dự hoạt động rửa tay tại lớp 5 tuổi A2 Đ/C Hồng, Huyền, Gấm Lớp 5TA2
Thứ 5 ngày 7/5/2020 – Triển khai các bộ phận đón trẻ theo sự phân công, đôn đốc các bộ phận thực hiện ngiêm túc việc đón trẻ theo kế hoạch đã xây dựng– Dự hoạt động rửa tay tại lớp 4 tuổi B2  

Ban Giám hiệu

 

Lớp 4TB2
Thứ 6 ngày 8/5/2020 – Triển khai các bộ phận đón trẻ theo sự phân công, đôn đốc các bộ phận thực hiện ngiêm túc việc đón trẻ theo kế hoạch đã xây dựng– Chuẩn bị số liệu, hồ sơ trẻ 5 tuổi để làm việc với tiểu học Đ/C Hồng, Huyền, Gấm Văn phòng
Thứ 7 ngày 9/5/2020 – Triển khai các bộ phận đón trẻ theo sự phân công, đôn đốc các bộ phận thực hiện ngiêm túc việc đón trẻ theo kế hoạch đã xây dựng  Ban Giám hiệu+ GV toàn trường

 

                                                                                                                                       BAN GIÁM HIỆU