LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Một 13, 2020 8:06 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

13/01/2019

Giao ban Ban giám hiệu  
– đôn đốc đội văn nghệ tập duyệt chương trình ngày hội xuân của bé ( BGH+ đội văn nghệ) – đón đoàn PGD về duyệt chương trình ngày hội xuân của bé ( BGH+ chuyên môn+ đội văn nghệ)
Thứ 3

14/01

– Tiếp tục tập duyệt chương trình ngày hội xuân của bé theo sự góp ý của cấp trên – Tiếp tục tập duyệt chương trình ngày hội xuân của bé theo sự góp ý của cấp trên
Thứ 4

15/01

 

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chương trình ngày hội xuân của bé và tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của PGD – Duyệt lương tháng 1/2020 và nộp học phí kỳ 1 ( Kế toán + thủ quỹ)  
Thứ 5

16/01

Tổ chức chương trình ngày hội xuân của bé  Tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của phòng giáo dục
Thứ 6

17/01

– Họp rút kinh nghiệm quá trình tổ chức ngày hội xuân của bé tại điểm 1 – Làm việc bình thường tại 2 điểm trường
Thứ 7

18/01

Kiểm kê tài sản để nghỉ tết nguyên đán Canh tý Kiểm kê tài sản để nghỉ tết nguyên đán Canh tý

 

 

Nam Thanh, ngày 11 tháng 01 năm 2020