lịch công tác tuần

Tháng Mười Một 7, 2019 3:05 chiều

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC

           TRƯỜNG MN NAM  THANH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG  11/2019

( TỪ NGÀY 4/11/2019 ĐẾN NGÀY 9/11/2019)

 

Ngày

 

Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2 ngày 4/11/2019 – Họp giao ban

– Triển khai đội văn nghệ tập duyệt để chuẩn bị cho lễ khánh thành nhà tổ chùa xối thượng

 

Ban Giám hiệu+ Đội văn nghệ ( khu2)

Phòng HT

Phòng HĐÂN

Thứ 3 ngày 5/11/2019 – Tập huấn chuyên môn theo lịch  

BGH+Tổ chuyên môn

 

PGD

Thứ 4 ngày 6/11//2019 – Họp bàn mua sắm bổ sung đồ dùng bán trú, phục vụ cho trẻ khi mùa đông đến  

BGH+Công đoàn+ văn phòng

Văn phòng khu 2
Thứ 5 ngày 7/11/2019 – Kiểm tra hồ sơ nuôi ăn bán trú Ban Giám hiệu

+ TT tổ nuôi dưỡng

2 khu
Thứ 6 ngày 8/11/2019 – Duyệt chương trình văn nghệ Ban Giám hiệu+ Đội văn nghệ     ( khu2) Phòng HĐÂN
Thứ 7 ngày 9/11/2019 – Làm việc tại khu trung tâm Đồng chí Hồng+ Phó hiệu trưởng khu 1  

 

                                                                                                                                       BAN GIÁM HIỆU