LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Mười Hai 23, 2019 8:34 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 23/12 đến ngày 28/12/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

23/12

Giao ban Ban giám hiệu  
Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn cấp trên về bàn giao công tác tài chính sau sáp nhập Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn cấp trên về bàn giao công tác tài chính sau sáp nhập
Thứ 3

24/12

Đón đoàn cấp trên về bàn giao công tác tài chính sau sáp nhập – Tiếp thu ý kiến lãnh đạo, chỉnh sửa các nôi dung theo sự góp ý của cấp trên ( nếu có)
Thứ 4

25/12

 

– Họp bàn và xây dựng kế hoạch  tổ chức hội chợ xuân năm 2020 – Duyệt hồ sơ sổ sách khối 5 tuổi ( Đ/C Gấm, Thơm)
Thứ 5

26/12

 

– Kiểm tra nền nếp khối 4 tuổi ( BGH) Kiểm tra nền nếp khối 4 tuổi ( BGH)
Thứ 6

27/12

– Duyệt hồ sơ sổ sách khối nhà trẻ ( Đ/C Nguyện, Huyền) – Duyệt hồ sơ sổ sách khối nhà trẻ ( Đ/C Nguyện, Huyền)
Thứ 7

28/12

Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn Mẫu giáo Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn Nhà trẻ

 

  Nam Thanh, ngày 23  tháng 12  năm 2019