Chung tay vì một môi trường trong lành

Tháng Ba 18, 2018 7:56 chiều

Thực hiện công văn số 60/KH-PGD ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của phòng giáo dục và đào huyện Nam Trực về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường. Sáng hôm nay ngày 18 tháng 3 năm 2018, cán bộ giáo viên trường mầm non Nam Ninh đã tổng ra quân làm vệ sinh môi trường 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi ra quân

IMG_20180318_193536 20180318_135348 20180318_135411 20180318_135518 New ImageIMG_20180318_203526 IMG_20180318_203521