Chung tay vì một môi trường trong lành

Tháng Năm 14, 2018 8:38 sáng

Thực hiện công văn số 60/KH-PGD ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của phòng giáo dục và đào huyện Nam Trực về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường. Sáng hôm nay ngày 01 tháng 4 năm 2018, cán bộ giáo viên trường mầm non Nam Ninh đã tổng ra quân làm vệ sinh môi trường 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi ra quân

IMG_5465IMG_5467

IMG_5473IMG_5475IMG_5476