DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

Tháng Một 29, 2019 8:46 sáng
PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
TRƯỜNG MẦM NON NAM NINH NĂM HỌC 2018-2019
               (Thời điểm 10.01.2019)
STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Trình độ văn hóa Trình độ chuyên môn  Có bằng kế toán Trình độ tin học Trình độ ngoại ngữ Trình độ chính trị Đảng viên Biên chế QĐ 60 HĐ tỉnh HĐ xã T.T Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ kiêm nhiệm Đang học ĐH MN  Ký nhận của CBGV
1 Ngô Thị Hồng 1967 1991 10/10 ĐHSPMN Chứng chỉ B TCCT x x Hiệu trưởng Bí thư chi bộ
2 Bùi Thị Huyền 1980 1999 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ B TCCT x x Phó hiệu trưởng Chi ủy vên
3 Đoàn Thị Thơm 1976 2000 12/12 ĐHSPMN Chứng chỉ B TCCT x x Phó hiệu trưởng  PBTCB
4 Trần Thị Hường 1971 1996 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x x Gv1 lớp 5TA TTCMMG* + KT 5T
5 Bùi Thị Hội 1973 1989 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x Giáo viên2 5TA
6 Nguyễn Thị Bích 1974 1997 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x Giáo viên 1 lớp 5TB TTra NDan
7 Vũ Thị Phương Anh 1980 2003 12/12 CĐSPMN x Chứng chỉ A x x Giáo viên  2 lớp 5TB Kế toán
8 Nguyễn Thị Hoa 1976 1998 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x x Giáo viên1 lớp 5TC UB kiểm tra
9 Đoàn Thị Ngân 1964 1996 10/10′ CĐSPMN Chứng chỉ A x x Gv2 lớp 5TC
10 Nguyễn Thị Yến 1987 2006 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x x Giáo viên  lớp 4TA  KT 4Tuổi- TPCMMG*
11 Lưu Thị Mùi 1973 1998 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x x Giáo viên1 lớp 4TB Thủ quỹ – CTCĐ
12 Vũ Thị Lam 1996 2017 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x Giáo viên2 lớp 4TB
13 Phạm Mai Phương 1981 2010 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x x Giáo viên 1  lớp 4TC
14 Ngô Thị Thanh 1968 1996 10/10 TCSPMN Chứng chỉ A x x Giáo viên 2  lớp 4TC kiêm nhiệm nuôi
15 Đoàn Thị Thái 1979 2011 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x x Giáo viên 1 lớp 3TA Khối trưởng K3T
16 Đoàn Thị Hằng 1995 2018 12/12 TCSPMN Chứng chỉ A x Giáo viên2  lớp 3TA
17 Bùi Thị Phương 1994 2015 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x x Giáo viên1  lớp 3TB
18 Nguyễn Thùy Nhung 1995 2015 12/12 CĐTW Chứng chỉ A x Giaos viên2 3TB
19 Lê Thị Hồng Ngọc 1993 2017 12/12 ĐHGDMN Chứng chỉ B x Giáo viên1 lớp 3TC
20 Hoàn Thị Mai 1990 2018 12/12 TCSPMN Chứng chỉ A x Giáo viên2 lớp 3TC
21 Phạm Thị Thơm 1988 2006 12/12 CĐSPMN Chứng chỉ A x x Giáo viên 1 NT NTA Tổ trưởng CMNT*
22 Bùi Thị Thu 1964 1981 12/12 CĐSPMN x x Giáo viên 2 NT NTA
23 Trần Thị Thuý 1985 2012 12/12 TCSPMN x x Giáo viên1 nhóm 2TB
24 Lê Thị Hà 1985 2010 12/12 ĐHSPMN x x Giáo viên2 nhóm 2TB
25 Nguyễn Thị Thu Hoài 1991 2015 12/12 TCSPMN Chứng chỉ A x x Giáo viên 1 nhóm 2TC NỮ CÔNG- TPCMNT*
26 Phạm Thị Nhung 1994 2017 12/12 CĐGDMN Chứng chỉ B x Giáo viên2 nhóm 2TC
27 Phạm Thị Huê 1964 2018 07/10 CĐT x NV nuôi dưỡng
28 Phạm Thị Thảo 1983 2018 12/12 CĐT x NV nuôi dưỡng
29 Nguyễn Thị Tám 1969 2018 12/12 CĐT x NV nuôi dưỡng
30 Bùi Thanh Tâm 1968 2015 12/12 CĐT x NV bảo vệ trường
Tổng: 30 23 3 17 6 15 9
Nam Thanh ngày 10 tháng 01 năm 2019
TỔNG HỢP CHUNG NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG
– Tổng CBGV: 30 đ/c
– Đại học: 4 đ/c
– Cao đẳng: 17 đ/c
– Trung cấp: 5 đ/c
– Sơ cấp: 0
– Chưa đào tạo: 4 đ/c
– Có bằng Kế toán: 2
– Trung cấp chính trị: 3
– Đang học TCCT:  0
– Đang học CĐMN: 0