HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Mười 3, 2018 10:31 sáng

            Thực hiện hướng dẫn số  218/HD-PGDĐT về Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân

            Sáng ngày 31/8/2017, trường mầm non Nam Ninh long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019 nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm học 2017-2018 và triển khai kế hoạch năm học 2018-2019

          Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Hồng – Bí thư  chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

IMG20180928134637

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghi lễ chào cờ

            Sau nghi lễ chào cờ,  đồng chí Ngô Thị Hồng – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường – chủ tịch đoàn trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.                             

IMG20180928133424 (1)IMG20180928133407 (1)

Đồng chí Ngô Thị Hồng – bí thư chi bộ- hiệu trưởng nhà trường

trình bày báo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm  học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019

           Đồng chí Lưu Thị Mùi – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018, triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019.

IMG20180928143802 (1)

Đồng chí Lưu Thị Mùi – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018,  

triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019.

         Đồng chí Nguyễn Thị Bích – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra năm học 2017-2018.

 

IMG20180928150633 (1)

Đồng chí Nguyễn Thị Bích – Trưởng ban thanh tra báo cáo công tác thanh tra năm học 2017-2018.

               Sau đó đồng chí Ngô Thị Hồng bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường đã đọc quyết định ban hành quy chế hoạt động và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị năm học 2018-2019 và được tập thể cán bộ giáo viên hưởng ứng cao

               Sau phần ban hành quy các quy chế của đồng chí hiệu trưởng,  đồng chí Lưu Thị Mùi, chủ tịch công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm học 2018-2019
                Sau một thời gian làm việc tích cực và nghiêm túc, Hội nghị đã kết thúc và  thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm học mới với nhiều thắng lợi mới.
                                                                                                                                        BAN GIÁM HIỆU