RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tháng Năm 15, 2018 7:49 sáng

Thực hiện Công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 về việc dọn dẹp VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. Ngày 5/5/2018 cán bộ, giáo viên  trường mầm non Nam Ninh ra quân làm vệ sinh môi trường. Các đồng chí lãnh đạo xã cũng về chỉ đạo và đôn đốc buổi ra quân dọn vệ sinh.

Sau đây là một số hình ảnh:

IMG_5718IMG_5768

IMG_5715IMG_5716

IMG_5719IMG_5717IMG_5720IMG_5714