TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019

Tháng Mười Hai 23, 2019 4:31 chiều

              Thực hiện kế hoạch số 25/KH-ĐU ngày 28/11/2019 của Đảng ủy xã Nam Thanh về việc kiểm điểm và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể

               Chiều ngày 19/12/2019 chi bộ trường mầm non Nam Thanh tổ chức hội nghị tổng kết chi bộ nhằm báo cáo tình hình hoạt động và vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2019.

               Đến dự buổi tổng kết năm 2019 của Chi bộ có đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, phó bí thư đảng bộ, chủ tịch UBND xã Nam Thanh cùng 30 đảng viên đảng viên Chi bộ tham dự đầy đủ.

 

 

        Sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm Đồng chí Ngô Thị Hồng, Bí thư chi bộ trình bày bản báo cáo tổng kết công đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2020, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ; cụ thể:

Chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục. Mặc dù mới sáp nhập Chi bộ còn có 1 số khó khăn, nhưng đã có sự tiến bộ rõ nét, ý thức của từng đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc và có tinh thần trách nhiệm cao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể đảng viên. Từ những kinh nghiệm và thành quả đã đạt được trong năm 2019, tập thể Chi bộ nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.

5

Đồng chí Ngô Thị Hồng – Bí thư chi bộ – hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tại hội nghị

                Tiếp theo là phần phát biểu của Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – phó bí thư – chủ tịch UBND xã Nam Thanh: đồng chí đã ghi nhận những cố gắng và những kết quả mà chi bộ mầm non Nam Thanh đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho chị bộ phải đoàn kết, thống nhất trong quan điểm chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

4

Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – Phó bí thư Đảng ủy – CTUBND xã Nam Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

             – Sau phần phát biểu của lãnh đạo, chi bộ tiến hành phân loại đảng viên năm 2019, kết quả trong năm 2019 chi bộ có 30 đảng viên, có 5 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 25 đồng chí đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

                         Hội nghị kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày và thành công tốt đẹp.