Tổ Chức

 

Quản lý nhà trường 
 STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1  Ngô Thị Hồng Hiệu trưởng  01238603258
2  Bùi Thị Huyền  Phó hiệu trưởng 01233749671
3 Đoàn Thị Thơm Phó hiệu trưởng 0946628749
Các tổ, khối chuyên môn
 1  Trần Thị Hường TT chuyên môn khối MG+ KT khối 4 tuổi
2  Bùi Thị Lê Dung TT chuyên môn khối NT  01277193078
3  Đoàn Thị Thái  Khối trưởng khối 3 tuổi  01687455170
4  Phạm Mai Phương  Khối trưởng khối nhà trẻ  01688004246
5 Ngô Thị Thanh Khối trưởng khối nuôi dưỡng 0941763605
Các đoàn thể
1 Ngô Thị Hồng Bí thư chi bộ 01238603258
2 Đoàn Thị Thơm Chủ tịch công đoan 0946628749
3 Phạm Thị Thơm Bí Thư chi đoàn 01233749671
4 Đoàn Thị Ngân Tổ trưởng phụ nữ 01279413943
5 Nguyễn Thị Bích Thanh tra nhân dân 01256381203
6 Vũ Thị Phương Anh Kế toán trường 01238205994
7 Lưu Thị Mùi Thủ quỹ trường 0916059269