lịch công tác tuần 1 tháng 5

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM  THANH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG  5/2020 ( TỪ NGÀY 4/5/2020 ĐẾN NGÀY 9/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 11 Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019  

lịch công tác tuần

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM  THANH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG  11/2019 ( TỪ NGÀY 4/11/2019 ĐẾN NGÀY 9/11/2019)  

LỊCH CÔNG TÁC

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC            TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG  01/2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC    TRƯỜNG MN NAM NINH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG  12/2018