Kế hoạch thu chi 21-22

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THU – CHI TiỀN DỊCH VỤ…

Số TT: 20 PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ…

Báo cáo các khoản thu đầu năm 2021-2022

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MN NAM THANH   Số      /BCTrMN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Nam Thanh, ngày 15 tháng 10 năm 2021   BÁO CÁO CÁC KHOẢN…

Xã hội hóa giáo dục

  PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MN NAM THANH Số 02/TTr-TrMN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Nam Thanh, ngày 28 tháng 9 năm 2021.   TỜ TRÌNH Về việc…

Xã hội hóa giáo dục năm học 2021-2022

   PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MN NAM THANH   Số 03/TTr-MNNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Nam Thanh, ngày 26  tháng 8  năm 2021.   TỜ TRÌNH

Công khai theo thông tư 36

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM TRƯỜNG MN NAM THANH           …
IMG_6199

Truyện kể Cô và các bạn cùng xem hoa

CÂU CHUYỆN: CÔ VÀ CÁC BẠN CÙNG XEM HOA Cô dẫn các bé ra chơi vườn hoa, My giẫm lên cỏ xanh, làm cỏ đau, cỏ khóc. Cô giáo nhắc My, My liền…

Câu chuyện về chú voi con hậu đậu

Câu chuyện về chú voi con hậu đậu Chú voi con, cũng như mọi đứa bé khác, rất tò mò. Chú muốn biết mọi thứ, muốn hiểu ngay mọi sự. Chú rất ngoan,…

Đề tài: ĐÔI DÉP

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Giúp cho trẻ biết thế nào là một đôi dép. Kỹ năng: Chọn một đôi dép Mang dép Cất giày dép Giáo dục: không vứt, quăng ném giày dép Nhấn vào đây tải về