Triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp trường năm học 2023-2024

Tháng Mười Một 24, 2023 4:30 chiều

Ngày 18/11/2023 Trường Mầm non Nam Thanh đã tổ chức triển lãm đồ chơi, đồ dùng dạy học tự làm năm học 2023-2024. ​

Tham gia hội thi triển lãm đồ dùng đồ chơi tại trường là các sản phẩm đại diện của 17 nhóm, lớp thuộc 2 điểm trường . Mỗi nhóm dự thi triển lãm tối đa: Từ 5 chủng loại đồ chơi theo các chủ đề khác nhau

Mỗi nhóm, cá nhân tham gia thi thực hiện phần thuyết trình cách làm và sử dụng các sản phẩm. Các bộ sản phẩm đồ dùng, đồ chơi tại Hội thi Triển lãm đồ chơi, đồ dùng dạy học tự làm đảm bảo các yêu cầu về: tính sư phạm, tính khoa học, tính thẩm mĩ. Sản phẩm sử dụng thuận tiện, an toàn, hiệu quả và có khả năng nhân rộng.

Đảm bảo chất lượng và độ bền để có thể sử dụng nhiều lần do các nhóm dự thi tự làm bằng các nguyên liệu sẵn có tại địa phương có tính sáng tạo và bền vững, ngoài ra để sản phẩm có màu sắc phù hợp và hấp dẫn đối với trẻ các nhóm cá nhân cũng có sử dụng một số sản phẩm, vật liệu có sẵn trên thị trường để trang trí làm nổi bật các chi tiết của đồ chơi, đồ dùng dạy học. Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi triển lãm

 

9a 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a