Tổ Chức

 

Quản lý nhà trường 
 STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1  Ngô Thị Hồng Hiệu trưởng  01238603258
2 Đặng Thị Nguyện Phó Hiệu trưởng 0915332988
3 Đoàn Thị Gấm Phó Hiệu trưởng 0947930279
4 Bùi Thị Huyền Phó Hiệu trưởng 0833749671
5 Đoàn Thị Thơm Phó hiệu trưởng 0946628749
Các tổ, khối chuyên môn
 1  Trần Thị Hường TT chuyên môn khối MG+ KT khối 5 tuổi  0819367550
2 Đào Thị Sợi TP chuyên môn khối mẫu giáo
3 Đào Thị Huyền Trang TT chuyên môn khối nhà trẻ
4  Phạm Thị Thơm Tổ phó chuyên môn khối nhà trẻ 0947023545
Các đoàn thể
1 Ngô Thị Hồng Bí thư chi bộ 0838603258
2 Lê Thị Thanh Bình Chủ tịch công đoan
3 Phạm Thị Thơm Bí Thư chi đoàn 01233749671
4 Nguyễn Thị Thu Hoài Tổ trưởng phụ nữ 0988139488
5 Nguyễn Thị Bích Thanh tra nhân dân 0856381203
6 Vũ Thị Phương Anh Kế toán trường 0838205994
7 Phạm Thị Nhung Thủ quỹ trường 0942893837